เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การยุติความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


          วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การยุติความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล พนักงานจจ้าง ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่เข้าฟังบรรยาย และร่วมเดินขบวนรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัวในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30