เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กำหนดพื้นที่ควบคุมดหตุรำคาญ (งดเผาในที่โล่ง)


      กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ (ห้ามเผาในพื้นที่โล่่ง) ห้ามเผาในที่โล่ง อันก่อให้เกิดฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30