เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


     วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ กล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยร่วมกับสถานีตำรวจรถไฟนครราชสีมา กองกับการ ๕ กองบังคับการตำรวจรถไฟ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๒๑ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดบช่วยกันปรับภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้าที่บดบังทัศนวิสัยสองข้างทางรถไฟ ปรับปรุงถนน และบริเวณไหล่ทาง เพื่อป้องกันอันตรายให้กับผู้สัญจรที่ข้ามผ่านทางรถไฟบริเวณถนนเลียบทางรถไฟหมู่บ้านบุรีสีมา ตำบลบ้านใหม่

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30