เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวพันธุ์ดี


     วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายชนะ ธรณีทอง  นายอำเภอเมืองนครราชสีมา  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวพันธ์ุดี โดยนายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทสบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี กล่าวรายงาน โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล นายสุรศักดิ์  สิทธิชัย หัวหน้าส่งเสริมการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา นายกังสดาล  สวัสดิชัย  เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลและประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ร่วมกิจกรรม ณ แปลงนาสาธิตข้าวพันธุ์ดี คลองมะค่า หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30