เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


รองผู้ว่าราชการลงพื้นที่ตรวจสอบสถาณการณ์น้ำท่วมตำบลบ้านใหม่


          วันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายกรกต  ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวีระกุล  หวังวีระ ปลัดอาวุโสจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมนายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบสถาณการณ์บริเวณ และทางน้ำไหลในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30