เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓


          วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30