เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


พิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่


    วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ นายสิรกืจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงานเปิดศูนย์ยุติธรรมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยนายวิเชียร  ไชยสอน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยมีสมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ศูนย์ยุติธรรม เทศบาลตำบลบ้านใหม่

 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30