เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการเอาตัวรอดจากการติดภายในรถยนต์


          วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับเด็กระดับปฐมวัย ในการเอาตัวรอดจากการติดภายในรถยนต์ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เด็ก โดยได้มีการจำลองสถานการณ์ให้เด็กระดับปฐมวัย ที่ติดอยู่ในรถยนต์เพียงลำพัง เพื่อให้สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัย  ณ ด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2020-10-19
2020-10-19
2020-10-17
2020-10-16
2020-10-16
2020-09-29
2020-09-24
2020-09-24
2020-09-22
2020-09-15