เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการเอาตัวรอดจากการติดภายในรถยนต์


          วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับเด็กระดับปฐมวัย ในการเอาตัวรอดจากการติดภายในรถยนต์ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เด็ก โดยได้มีการจำลองสถานการณ์ให้เด็กระดับปฐมวัย ที่ติดอยู่ในรถยนต์เพียงลำพัง เพื่อให้สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัย  ณ ด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30