เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


          วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยนายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นากยกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความรู้ความเข้าใจสามารถช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ณ ศุนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕ นครราชสีมา 

2020-09-15
2020-09-11
2020-09-10
2020-09-10
2020-09-02
2020-09-01
2020-08-19
2020-08-13
2020-08-11
2020-08-01