เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


          วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยนายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นากยกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความรู้ความเข้าใจสามารถช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ณ ศุนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕ นครราชสีมา 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30