เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


       วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ อาทิ การให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องภาษี งานด้านกฏหมาย งานบริการสาธารณสุข งานก่อสร้าง รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รับลงทะเบียนเกษตร รับลงทะเบียน และรายงานตัวผู้สูงอายุ บริการตัดผม บริการตรวจเช็คสภาพรถ ฯลฯ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ หน่วยงานราชการในพื้นที่  ผู้ประกอบการ และ ร้านของดีประจำตำบลเข้าร่วมโครงการ ณ วัดมะขามเฒ่า หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30