เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการทบทวนบทบาทคณะกรรมการพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการทบทวนบทบาทคณะกรรมการพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นายสิรกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวิทยาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา และ นางสุทิน ชาติพุดซา นายก อบต.หนองกระทุ่ม ให้เกีเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ KUBET
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30