เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ (ศพอส.)โรงเรียนสูงอายุรุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


         วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๓ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ โรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ ๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาจิตใจของผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายความเครียดเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้สามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน ณ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลบ้านใหม่ jqk41

2020-11-23
2020-11-17
2020-10-19
2020-10-19
2020-10-17
2020-10-16
2020-10-16
2020-09-29
2020-09-24
2020-09-24