เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ (ศพอส.)โรงเรียนสูงอายุรุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


         วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๓ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ โรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ ๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาจิตใจของผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายความเครียดเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้สามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน ณ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลบ้านใหม่

2020-07-16
2020-07-16
2020-07-15
2020-07-10
2020-07-08
2020-07-03
2020-06-29
2020-06-29
2020-06-26
2020-06-17