เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการอบรมและศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๓ นายสิรกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย ได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไป และเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ slot938
2020-11-23
2020-11-17
2020-10-19
2020-10-19
2020-10-17
2020-10-16
2020-10-16
2020-09-29
2020-09-24
2020-09-24