เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการอบรมและศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


     วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๓ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย ได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไป และเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

 

2020-07-16
2020-07-16
2020-07-15
2020-07-10
2020-07-08
2020-07-03
2020-06-29
2020-06-29
2020-06-26
2020-06-17