เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการจิตอาสา " เราทำความดีดัวยหัวใจ " ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


          วันพุธที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยนายชนะ  ธรณีทอง นายอำเภอเมืองนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อม สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนในพื้นที่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการ ณ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ประตูระบายน้ำมะขามเฒ่าโรงสูบน้ำดิบ และบานประตูน้ำเขื่อนมะขามเฒ่า หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ 

2020-07-16
2020-07-16
2020-07-15
2020-07-10
2020-07-08
2020-07-03
2020-06-29
2020-06-29
2020-06-26
2020-06-17