เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชร สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


          วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน่้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชร สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชร สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30