เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ส่งมอบบ้านให้กับนาง สัมฤทธิ์ แก้มสว่าง


          วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ร่วม กับ มทบ.21 ในการก่อสร้างบ้าน และใช้งบประมาณกองทุนฟื้นฟูสรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา อบจ. นครราชสีมา ส่งมอบบ้านให้กับนางสัมฤทธิ์  แก้มสว่าง บ้านเลขที่ ๑๑๕ ม.๘ ตำบลบ้านใหม่ เนื้อที่โดยประมาณ 3*3 เมตร ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึงพิง ประจำปี ๒๕๖๓

2020-09-15
2020-09-11
2020-09-10
2020-09-10
2020-09-02
2020-09-01
2020-08-19
2020-08-13
2020-08-11
2020-08-01