เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


          วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ตรวจคัดหาสารเสพติด และร่วมเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติด จากด้านหน้าเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ถึงสามแยกมะขามเฒ่า เป็นระยะทางโดยประมาณ 1.2 กิโลเมตร

2020-09-15
2020-09-11
2020-09-10
2020-09-10
2020-09-02
2020-09-01
2020-08-19
2020-08-13
2020-08-11
2020-08-01