เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


          วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ตรวจคัดหาสารเสพติด และร่วมเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติด จากด้านหน้าเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ถึงสามแยกมะขามเฒ่า เป็นระยะทางโดยประมาณ 1.2 กิโลเมตร

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30