เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลอง เพื่อความยั่งยืนคู่ชุมชน ครั้งที่ ๒


     วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลอง เพื่อความยั่งยืนคู่ชุมชน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยได้รับความร่วมมือเรือกำจัดวัชพืช จำนวน ๒ ลำ จากโครงการบำรุงรักษาและส่งน้ำลำตะคอง เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ อาทิ ผักตบชวาและวัชพืชต่างๆ  เนื้อที่ โดยประมาณ ๔๗๐ เมตร กว้าง ๒๗ เมตร โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลำตะคองฝั่งซ้ายทางเข้าเขื่อนมะขามเฒ่า หมู้ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ 

2020-06-25
2020-06-17
2020-06-11
2020-06-10
2020-06-02
2020-05-29
2020-05-16
2020-05-16
2020-05-15
2020-05-12