เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


รับมอบสิ่งของ


     วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางธัญพร  ศรีมะเริง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนางสุรางค์ ธีระวาส หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 1 หลัง และชุดใส่ปฏิบัติงานจำนวน 4 ชุด จากนางศรัณยดาพร  ชัยสายัณห์ และนายศุภศิษฏ์  ชัยสายัณห์ เพื่อใช้ในการทำงานของงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30