เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่


          วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการพนักงานจ้างเทศบาล มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๒ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30