เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับ สถานีตำรวจโพธิ์กลาง ตั้ง " ตู้ปันสุข "


          วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับสถานีตำรวจโพธิ์กลาง ตั้ง " ตู้ปันสุข " เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยประชาชนสามารถนำสิ่งของอุปโภค - - บริโภคมาร่วมสมทบเติมใน " ตู้ปันสุข " ได้ บริเวณ ตู้ยามบ้านใหม่ ม.5 ตำบลบ้านใหม่





2020-09-24
2020-09-15
2020-09-11
2020-09-10
2020-09-10
2020-09-02
2020-09-01
2020-08-19
2020-08-13
2020-08-11