เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ตั้งจุดคัดกรองป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๒๐๑๙


           วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดตั้งจุดคัดกรอง ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามาตรการป้องการความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรควิด ๒๐๑๙ ตรวจแนะนำข้อควรปฏิบัติของตลาดนัดในการจัดวางสิ่งของ ตามประกาศผ่อนปรนที่สามารถให้กิจการประเภทตลาดนัดกลางแจ้งสามารถเปิดกิจการได้ คือเว้นระยะห่างแถวจำหน่ายสินค้าอย่างน้อย ๑ เมตร ณ บริเวณตลาดนัดมะขามเฒ่า ตำบลบ้านใหม่ 

 

2020-06-25
2020-06-17
2020-06-11
2020-06-10
2020-06-02
2020-05-29
2020-05-16
2020-05-16
2020-05-15
2020-05-12