เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ 2563


วันพุธทีี่ 18 มีนาคม 2563 นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 และมีการจัดกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดภายในสำนักงานเทศบาล และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง 





2020-06-25
2020-06-17
2020-06-11
2020-06-10
2020-06-02
2020-05-29
2020-05-16
2020-05-16
2020-05-15
2020-05-12