เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ 2563


วันพุธทีี่ 18 มีนาคม 2563 นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 และมีการจัดกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดภายในสำนักงานเทศบาล และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30