เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓


วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว,บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา บริเวณ วัดภูเขาลาด หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30