เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมฃี้แจงการให้ความฃ่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย


วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสิรกิจ วาปีธรรม ประชุมฃี้แจงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยทั้ง ๔ ราย ในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ้านภูเขาลาด ตำบลบ้านใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30