เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมฃี้แจงการให้ความฃ่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย


วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสิรกิจ วาปีธรรม ประชุมฃี้แจงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยทั้ง ๔ ราย ในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ้านภูเขาลาด ตำบลบ้านใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2020-05-16
2020-05-16
2020-05-15
2020-05-12
2020-05-10
2020-03-20
2020-03-18
2020-03-09
2020-03-09
2020-03-05