เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล


วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30