เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลบ้านใหม่ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บ้านใหม่เกมส์" ครั้งที่ ๑๘


เทศบาลตำบลบ้านใหม่  ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บ้านใหม่เกมส์" ครั้งที่ ๑๘  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ระหว่างวันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๓  ถึง  วันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๖๓  ณ  สนามกีฬาชุมชนบ้านศีรษะละเลิง  ตำบลบ้านใหม่  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30