เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีนายบุญช่วย  สมอหมอบ นักวิชาการคลังชำนวญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ สำนักงานคลัง จังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30