เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓


วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ฑ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30