เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา )


เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับวัดในเขตเทศบาล ขอเชิญพุทธศาสนิกชนบำเพ็ญกุศล ฟังธรรม ปฎิบัติธรรม รักษาศีล เพื่อร่วมจรรโลงประเพณีอันดีงาม และมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วัดใหม่อินทราราม หมู่ที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. และร่วมกิจกรรมเวียนเทียนในวันมาฆบูชา ในวันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วัดในเขตตำบลบ้านใหม่ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30