เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา )


เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับวัดในเขตเทศบาล ขอเชิญพุทธศาสนิกชนบำเพ็ญกุศล ฟังธรรม ปฎิบัติธรรม รักษาศีล เพื่อร่วมจรรโลงประเพณีอันดีงาม และมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วัดใหม่อินทราราม หมู่ที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. และร่วมกิจกรรมเวียนเทียนในวันมาฆบูชา ในวันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วัดในเขตตำบลบ้านใหม่ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.

2020-02-21
2020-02-18
2020-02-16
2020-02-14
2020-02-13
2020-02-03
2020-01-24
2019-12-27
2019-10-25
2019-10-15