เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ โดยมี นางสาวสุรีย์ พิมพ์ปรุ รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ 

2020-02-21
2020-02-18
2020-02-16
2020-02-14
2020-02-13
2020-02-03
2020-01-24
2019-12-27
2019-10-25
2019-10-15