เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ โดยมี นางสาวสุรีย์ พิมพ์ปรุ รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ 

2020-09-24
2020-09-15
2020-09-11
2020-09-10
2020-09-10
2020-09-02
2020-09-01
2020-08-19
2020-08-13
2020-08-11