เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ โดยมี นางสาวสุรีย์ พิมพ์ปรุ รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30