เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการคัดแยกขยะในชุมชน และสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบ้านใหม่จัดโครงการคัดแยกขยะในชุมชน และสถานศึกษา การศึกษาดูงานการกำจัดขยะชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ เทศบาลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

2019-10-25
2019-10-15
2019-09-26
2019-09-06
2019-08-30
2019-08-28
2019-08-23
2019-08-19
2019-07-31
2019-07-25