เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการคัดแยกขยะในชุมชน และสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบ้านใหม่จัดโครงการคัดแยกขยะในชุมชน และสถานศึกษา การศึกษาดูงานการกำจัดขยะชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ เทศบาลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30