เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี


วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี เข้าชมภาพยนต์เรื่อง The Lion King ณ โรงภาพยนตร์ SFX Cinema ห้างสรรพสินค้า Central Plaza Nakhon Ratchasima

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30