เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี


วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี เข้าชมภาพยนต์เรื่อง The Lion King ณ โรงภาพยนตร์ SFX Cinema ห้างสรรพสินค้า Central Plaza Nakhon Ratchasima

2019-10-25
2019-10-15
2019-09-26
2019-09-06
2019-08-30
2019-08-28
2019-08-23
2019-08-19
2019-07-31
2019-07-25