เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือทางกฏหมายเทศบาลตำบลบ้านใหม่


วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือทางกฏหมายเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

2019-10-25
2019-10-15
2019-09-26
2019-09-06
2019-08-30
2019-08-28
2019-08-23
2019-08-19
2019-07-31
2019-07-25