เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือทางกฏหมายเทศบาลตำบลบ้านใหม่


วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือทางกฏหมายเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30