เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  เพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ อาทิ การให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  ให้บริการด้านสาธารณสุข ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย ฝึกอาชีพเสริมให้กับประชาชน บริการตรวจสุขภาพ รับลงทะเบียนและรายงานตัวสำหรับผู้สูงอายุ และให้บริการด้านอื่นๆ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ณ อาคารอเนกประสงค์วัดศีรษะละเลิง หมู่ที่ ๑๐ และ วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วัดมะขามเฒ่า หมู่ที่ ๔ 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30