เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  เพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ อาทิ การให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  ให้บริการด้านสาธารณสุข ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย ฝึกอาชีพเสริมให้กับประชาชน บริการตรวจสุขภาพ รับลงทะเบียนและรายงานตัวสำหรับผู้สูงอายุ และให้บริการด้านอื่นๆ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ณ อาคารอเนกประสงค์วัดศีรษะละเลิง หมู่ที่ ๑๐ และ วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วัดมะขามเฒ่า หมู่ที่ ๔ 

2019-10-25
2019-10-15
2019-09-26
2019-09-06
2019-08-30
2019-08-28
2019-08-23
2019-08-19
2019-07-31
2019-07-25