เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการคุณธรรมจริยธรรมของสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีพระครูปลัดจีรวัฒน์ อจฉริยภาณี พระเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง เป็นวิทยากรบรรยายธรรม ณ วัดศรีบุญเรือง  และเข้าดูงานวิสาหกิจชุมชนคนทัพรั้ง (ปลูกหน่อไม้ฝรั่งปลอดสารพิษ ชีวิตยั่งยืน) ณ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30