เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการคุณธรรมจริยธรรมของสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีพระครูปลัดจีรวัฒน์ อจฉริยภาณี พระเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง เป็นวิทยากรบรรยายธรรม ณ วัดศรีบุญเรือง  และเข้าดูงานวิสาหกิจชุมชนคนทัพรั้ง (ปลูกหน่อไม้ฝรั่งปลอดสารพิษ ชีวิตยั่งยืน) ณ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

2019-10-25
2019-10-15
2019-09-26
2019-09-06
2019-08-30
2019-08-28
2019-08-23
2019-08-19
2019-07-31
2019-07-25