เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมมารยาทไทย "ยิ้มง่าย ไหว้สวย แต่งกายตามกาล"


วันพุธที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมมารยาทไทย "ยิ้มง่าย ไหว้สวย แต่งกายตามกาล" โดยมี นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30