เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ตรวจคัดกรองตาต้อกระจกและผู้มีปัญหาทางสายตา


วันพุธที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดทำโครงการผ่าตัดต้อกระจกตาเฉลิมพระเกียรติให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสายตาอันเนื่องมาจากเลนส์ตา ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ. ประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30