เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


Big Cleaning Day ครั้งที่ ๓


วันพุธที่ ๒๔ กรกรฏาคม ๒๕๖๒ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๓ ร่วมกัยสมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดวัดในพื้นที่ ณ วัดศรีษะสิบ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30