เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ จัดระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ณ ตลาดมะขามเฒ่า วัดศีรษะละเลิง และ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30