เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมผ่าตัด ทำหมัน สุนัข - แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๒ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา จัดกิจกรรมผ่าตัด ทำหมัน สุนัข - แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดใหม่อินทราราม ตำบลบ้านใหม่ 

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30