เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"


โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" เป็นส่วนหนึ่งในการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป้นปัญหาให้กับประเทศไทย และเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์





2022-05-09
2022-05-08
2022-05-02
2022-04-29
2022-04-29
2022-04-28
2022-04-27
2022-04-24
2022-04-24
2022-04-21