เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ


วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย รท.ธนาวัฒน์  ก้อนคำ หัวหน้าส่วนธุรการ และการเงิน ศูนย์การเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา  เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และวันที่ ๒๘ -  ๒๙ มิถุุนายน ๒๕๖๒ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบ้านดุง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฟาร์มผักอินทรีย์ และไร่สวนเงินเวียนนา อำเภอเมือง จังหวัดอุดมธานี

2019-10-15
2019-09-26
2019-09-06
2019-08-30
2019-08-28
2019-08-23
2019-08-19
2019-07-31
2019-07-25
2019-07-24