เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ


วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย รท.ธนาวัฒน์  ก้อนคำ หัวหน้าส่วนธุรการ และการเงิน ศูนย์การเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา  เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และวันที่ ๒๘ -  ๒๙ มิถุุนายน ๒๕๖๒ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบ้านดุง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฟาร์มผักอินทรีย์ และไร่สวนเงินเวียนนา อำเภอเมือง จังหวัดอุดมธานี

2019-07-02
2019-07-01
2019-06-27
2019-06-26
2019-06-26
2019-06-20
2019-06-20
2019-06-19
2019-06-18
2019-06-07