เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปััญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมเดินรณรงค์ ตั้งแต่บริเวณหน้าเทศบาลไปถึงสามแยกอันอัน 

2019-10-15
2019-09-26
2019-09-06
2019-08-30
2019-08-28
2019-08-23
2019-08-19
2019-07-31
2019-07-25
2019-07-24