เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปััญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมเดินรณรงค์ ตั้งแต่บริเวณหน้าเทศบาลไปถึงสามแยกอันอัน 

2019-07-02
2019-07-01
2019-06-27
2019-06-26
2019-06-26
2019-06-20
2019-06-20
2019-06-19
2019-06-18
2019-06-07