เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน  ข้าราชการและพนักงานเทศบาล นักเรียนนักศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่ และประชาชนตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์ บริเวณ ม12 ตำบลบ้านใหม่

2023-02-02
2023-01-23
2023-01-16
2023-01-03
2023-01-03
2022-12-29
2022-12-28
2022-12-08
2022-12-01
2022-12-01