เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยนายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อม สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ ข้าราชการพนักงานเทศบาล และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดลำปรุ บริเวณ ม.๗ ม.๙ และ ม.๑๐ ตำบลบ้านใหม่

2023-02-02
2023-01-23
2023-01-16
2023-01-03
2023-01-03
2022-12-29
2022-12-28
2022-12-08
2022-12-01
2022-12-01