เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


พ่นหมอกควัน ป้องกันยุงลาย บริเวณ หมู่บ้านคุรุสภา ซอย 11-15


วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นหมอกควัน ป้องกันยุงลาย ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก บริเวณ หมู่บ้านคุรุสภา ซ. 11-15 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่

2020-06-25
2020-06-17
2020-06-11
2020-06-10
2020-06-02
2020-05-29
2020-05-16
2020-05-16
2020-05-15
2020-05-12