เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


พ่นหมอกควัน ป้องกันยุงลาย บริเวณ หมู่บ้านคุรุสภา ซอย 11-15


วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นหมอกควัน ป้องกันยุงลาย ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก บริเวณ หมู่บ้านคุรุสภา ซ. 11-15 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่

2023-02-02
2023-01-23
2023-01-16
2023-01-03
2023-01-03
2022-12-29
2022-12-28
2022-12-08
2022-12-01
2022-12-01