เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการตรวจสอบการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.


วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายอานนท์  วชิรญาโน หัวหน้าฝ่ายบริหารและซ่อมบำรุง พร้อมพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงาน Kick Off "โครงการตรวจสอบการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ณ สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ๓ สุรนารี

2020-06-25
2020-06-17
2020-06-11
2020-06-10
2020-06-02
2020-05-29
2020-05-16
2020-05-16
2020-05-15
2020-05-12