เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการตรวจสอบการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.


วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายอานนท์  วชิรญาโน หัวหน้าฝ่ายบริหารและซ่อมบำรุง พร้อมพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงาน Kick Off "โครงการตรวจสอบการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ณ สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ๓ สุรนารี

2019-08-08
2019-07-31
2019-07-28
2019-07-25
2019-07-24
2019-07-24
2019-07-19
2019-07-19
2019-07-10
2019-07-03