เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการตรวจสอบการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.


วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายอานนท์  วชิรญาโน หัวหน้าฝ่ายบริหารและซ่อมบำรุง พร้อมพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงาน Kick Off "โครงการตรวจสอบการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ณ สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ๓ สุรนารี

2023-02-02
2023-01-23
2023-01-16
2023-01-03
2023-01-03
2022-12-29
2022-12-28
2022-12-08
2022-12-01
2022-12-01