เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-30