เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมประชาคมเพื่อขยายเขตไฟฟ้า สำหรับที่พักอาศัยและไฟฟ้าสาธารณะ ม.๒


วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดประชุมประชาคมเพื่อขยายเขตไฟฟ้า สำหรับที่พักอาศัยและไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ม.๒ โดยมีประชาชนในพื้นที่ ม.๒ ตำบลบ้านใหม่เข้าร่วมประชุม

2019-05-17
2019-05-08
2019-05-07
2019-05-03
2019-04-30
2019-04-30
2019-04-27
2019-04-24
2019-04-24
2019-04-19